Smart Point
czen
czen

Ceník

 • Ready-made společnosti
 • Založení společnosti
 • Likvidace a odkup
 • Virtuální sídla

Další služby

Sídlo společnosti
od 400 Kč / měs.
Vedení účetnictví a mzdové agendy
od 3 500 Kč / měs.
Zpracování DPH
od 3 000 Kč / měs.
Zpracování mezd
od 3 000 Kč / měs.
Sazba daňového poradce
od 2 900 Kč / hod.
Sazba odborného konzultanta/poradce
od 2 500 Kč / hod.

Základní ceny zahrnují

 • Založení a převod společnosti vč. zápisu do obchodního rejstříku (vč. zpracování, kompletace a podání)
 • Schůzku s odborným poradcem
 • Přípravu kompletní dokumentace potřebné k převodu společnosti
 • Organizaci valné hromady (rozhodnutí o jmenování jednatele/orgánu spol., převod 100% podílu společnosti změna sídla spol. v rámci obce)
 • Registrace společnosti k dani z příjmů právnických osob
 • Zastoupení před rejstříkových soudem, živnostenským a finančním úřadem
 • Notářské poplatky při založení až do výše 2.750 CZK/s.r.o.; 16.000,-CZK/a.s. či SE
 • Soudní poplatek za prvozápis do obchodního rejstříku až do výše 6.000 CZK/s.r.o., až 12.000 CZK/a.s./SE
 • Soudní poplatek za zápis změn do OR 2.000 CZK
 • Poplatky za ověření listin až do částky 700 CZK
 • Volná živnost - nahlášení oborů vč. správního poplatku (v ceně 1.000,- CZK)

Základní ceny nezahrnují

 • Vázaná / řemeslná živnost - vyřízení vč. správního poplatku od 4.500,- CZK
 • Koncese - vyřízení koncese (bez hotových výdajů) od 3.000,- CZK
 • Registrace k daním (silniční, ze závislé činnosti, srážková) od 5.000,- CZK
 • Výdaje na překlady cizojazyčných listin dle skutečné výše
 • Rychlý zápis do Obchodního rejstříku (do 24-32 hod)  5.000,- CZK
 • Ohlášení změn na FÚ/ŽÚ po zápisu změn na OR od 2.000,- CZK
 • Zápis do Evidence skutečných majitelů od 4.000,- CZK
 • Asistenční služby související s registrací k DPH od 15.000,- CZK
 • KYC proces v souvislosti s převodem ready made na zahraniční osobu  od 3.000,- CZK
 • Zajištění výpisu z katastru nemovitostí  dle skutečné výše
 • Potvrzení o bezdlužnosti ověřené auditorem, členem Komory auditorů ČR od 15.000,- CZK
 • Změna společenské smlouvy/stanov formou notářského zápisu od 5.000,- CZK      (změna obch. firmy, obce sídla, vnitřní uspořádání atd.)
 • Asistenční služby související s otevřením bankovního účtu od 15.000,- CZK
 • Soudní, správní a jiné obdobné poplatky neuvedené v „Základní ceny zahrnují“ - viz výše
 • Náklady související s prokázáním existence zahraničních osob a jejich orgánů či stavu; ověření podpisů ze zahraničí; apostily; superlegalizace; výpisy ze zahraničních evidencí dle skutečné výše
 • Hodinová sazba poradce/konzultanta 2.900,- CZK

Všechny ceny jsou platné od 1.6.2023 a nezahrnují příslušnou DPH

Další služby

Sídlo společnosti
od 400 Kč / měs.
Vedení účetnictví a mzdové agendy
od 3 500 Kč / měs.
Zpracování DPH
od 3 000 Kč / měs.
Zpracování mezd
od 3 000 Kč / měs.
Sazba daňového poradce
od 2 900 Kč / hod.
Sazba odborného konzultanta/poradce
od 2 500 Kč / hod.

Základní ceny zahrnují

 • Schůzka se specialistou zakládání a převodů společností
 • Příprava kompletní dokumentace potřebné k založení společnosti
 • Organizace první valné hromady zakladatelské právní jednání formou notářského zápisu (s výjimkou zvláštních práv, nikoliv základních podílů apod.)
 • Založení společnosti – zakladatelskou listinu ve formě notářského zápisu
 • Výběr sídla (vlastní / SMART Office)
 • Registrace společnosti k dani z příjmu právnických osob (DPPO)
 • Notářské poplatky v nezbytné výši
 • Zpracování a kompletace návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku
 • Zajištění zápisu do evidence skutečných majitelů (pouze fyzické osoby, rezident ČR)
 • Podání návrhu na zápis společnosti do OR vč. příloh
 • Zastoupení před rejstříkovým soudem, živnostenským a finančním úřadem
 • Správní poplatky za ověření podpisů a listin
 • Volná živnost – nahlášení oborů vč. správního poplatku
 • Soudní poplatek za prvozápis do obchodního rejstříku až 2.500,- CZK/s.r.o./ až 14.000 CZK/a.s./SE

*při založení s.r.o. - zakladatelské právní jednání splňující obsahující pouze nezbytné náležitosti

Základní ceny nezahrnují

 • Vázaná / řemeslná živnost - vyřízení vč. správního poplatku od 4.500,- CZK
 • Koncese - vyřízení koncese (bez hotových výdajů)  od 3.000,- CZK
 • Registrace k daním (silniční, ze závislé činnosti, srážková) od 5.000,- CZK
 • Výdaje na překlady cizojazyčných listin dle skutečné výše
 • Ohlášení změn na FÚ/ŽÚ po zápisu změn na OR od 2.000,- CZK
 • Zajištění zápisu do Evidence skutečných majitelů (společník právnická osoba) od 4.000,- CZK
 • Asistenční služby související s registrací k DPH od 15.000,- CZK
 • KYC proces v souvislosti se založením společnosti pro zahraniční osobu od 3.000,- CZK
 • Zajištění výpisu z katastru nemovitostí  dle skutečné výše
 • Asistenční služby související s otevřením bankovního účtu od 15.000,- CZK
 • Soudní, správní a jiné obdobné poplatky neuvedené v „Základní ceny zahrnují“ výše,
 • Náklady související s prokázáním existence zahraničních osob a jejich orgánů či stavu; ověření podpisů ze zahraničí; apostily; superlegalizace; výpisy ze zahraničních evidencí dle skutečné
 • Hodinová sazba poradce/konzultanta 2.900,- CZK

*Všechny ceny jsou platné od 1.6.2023 a nezahrnují příslušnou DPH

Další služby

Sídlo společnosti
od 400 Kč / měs.
Vedení účetnictví a mzdové agendy
od 3 500 Kč / měs.
Zpracování DPH
od 3 000 Kč / měs.
Zpracování mezd
od 3 000 Kč / měs.
Sazba daňového poradce
od 2 900 Kč / hod.
Sazba odborného konzultanta/poradce
od 2 500 Kč / hod.

Spojte se s námi a získejte konkrétní cenovou nabídku na ALL INCLUSIVE LIKVIDACI vč. služeb likvidátora, nebo LIKVIDACI NA MÍRU, tedy s účastí Vašich účetních a daňových poradců.

*Všechny ceny jsou platné od 1.5.2023 a nezahrnují příslušnou DPH.

Naše reference

ČSRU
CSG
KB
m2c
Senát
ČEZ
Škoda
ZHKHK

Cookies

Náš web používá cookies. Díky tomu vám můžeme nabídnout uživatelský zážitek více efektivní. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
Souhlas můžete odmítnout zde.