Smart Point
czen
czen

Podnikatelé, pozor: dochází ke zpřísnění pravidel v oblasti kryptoměn

Na začátku února totiž došlo k posunu v projednávání změn souvisejících s AML zákonem, přičemž úprava má za úkol zpřísnit podmínky pro poskytování služeb spojených s kryptoměnami, což je reakcí na aktuální události v této rychle se rozvíjející oblasti.

  • osobou poskytující služby spojené s virtuálním aktivem =  osoba, která jako předmět své podnikatelské činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného spravuje, převádí či zprostředkovává nákup nebo prodej virtuálního aktiva, poskytuje finanční služby týkající se nabídky nebo prodeje virtuálních aktiv, případně poskytuje jiné obdobné služby spojené s virtuálním aktivem (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple apod.).
     
  • virtuálním aktivem = elektronicky uchovatelná nebo převoditelná jednotka, která je způsobilá plnit platební, směnnou nebo investiční funkci, nehledě na to jestli má emitenta.

Osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem jsou povinny mít živnostenské oprávnění (živnost volná č. 81 – Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem). V případě vykonávání tohoto oboru činnosti je požadována bezúhonnost skutečného majitele právnické osoby a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu, anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu. Osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem jsou povinny se zapsat do registru subjektů poskytující služby spojené s virtuálním aktivem, který vede Finanční analytický úřad a zápis do tohoto registru je podmínkou pro poskytování služeb. Osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem je "osobou povinnou" dle AML zákona, a to se všemi důsledky, je povinna k plnění procesů identifikace klienta, procesů povinné kontroly klienta, plnit povinnosti archivace, jakož i povinnosti oznamovat podezřelé obchody, povinnosti školit zaměstnance, vypracovat Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření a systému Hodnocení rizik.

Novela vyžaduje nejen vypracování systému vnitřních zásad a opatření, ale nově také jeho oznámení Finančnímu analytickému úřadu, a to  do 60 dnů od okamžiku, kdy se subjekt stane povinnou osobou dle AML zákona. I když není explicitně stanoveno, že oznámení musí být písemné, zdůrazňuje se pravděpodobnost, že většina podnikatelů bude tuto povinnost plnit právě písemnou formou.

Novela zároveň nastavuje sankce za nesplnění této povinnosti. Poskytovatelé služeb spojených s virtuálními aktivy, kteří neoznámí systém vnitřních zásad včas, čelí pokutě ve výši až 1 milionu Kč. Tato opatření mají posílit bezpečnostní mechanismy a zabránit zneužívání kryptoměn pro praní špinavých peněz či financování terorismu.

Úprava zároveň předpokládá, že zasílání nebo oznamování těchto systémů bude sloužit mimo jiné k identifikaci přesného počtu osob, které se těmito službami zabývají. Z tohoto důvodu je zřejmé, že povinnost vypracovat tuto zprávu v písemné podobě bude platit pro všechny poskytovatele služeb spojených s virtuálními aktivy. I když zákon tuto podmínku explicitně nespecifikuje, osoby poskytující služby v oblasti virtuálních aktiv budou povinné vypracovat tuto zprávu bez ohledu na velikost svého týmu. Ti, kteří již poskytují služby v oblasti virtuálních aktiv a neuvedli do systému interních pravidel před účinností novely, budou povinni tak učinit do 30 dnů od vstupu tohoto zákona v platnost.

Dalším významným posunem je změna v regulaci plateb virtuálními aktivy. Nový zákon nyní klasifikuje platby v této podobě jako platby v hotovosti. Tato novinka se objevuje v souvislosti s nedávným schválením nařízení MiCA Evropskou unií, které bude účinné od 30. prosince 2024. MiCA stanoví, že subjekty budou muset získat povolení pro poskytování služeb spojených s kryptoaktivy, a v případě České republiky bude tuto roli plnit Česká národní banka.

S ohledem na MiCA budou provozovatelé kryptosměnáren muset zveřejňovat pevnou cenu kryptoaktiv a metodiku pro její stanovení. Kromě toho budou povinni poskytovat informace o uzavřených transakcích, zejména o jejich objemu a cenách. Tyto kroky mají zvýšit transparentnost a ochranu uživatelů kryptoměn, a to v souladu s evropskými standardy.

Vzhledem k těmto změnám je nezbytné, aby podnikatelé působící v oblasti kryptoměn v České republice pečlivě sledovali vývoj legislativy a přizpůsobovali své postupy novým požadavkům. Očekává se, že tato nová opatření přinesou jednak zvýšení transparentnosti kryptoměnového prostředí, ale také díky standardizaci i rozšíření užívání tohoto typu aktiv.

Cookies

Náš web používá cookies. Díky tomu vám můžeme nabídnout uživatelský zážitek více efektivní. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
Souhlas můžete odmítnout zde.