Smart Point
czen
czen

Záznamy z policejních kamer jako důkaz v daňovém řízení - nové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu!

Finanční správa může získat a využít záznamy z policejních kamer jako důkaz v daňovém řízení jen v případech, kdy je to nezbytné pro správu daní a není jiný, šetrnější způsob

Rozhodnutím ze dne 14.12.2023 Nejvyšší správní soud konstatoval, že Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21. července 2022 č. j. 9 Afs 147/2020-34 bylo porušeno stěžovatelovo právo na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod a Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. července 2022 č. j. 9 Afs 147/2020-34 zrušil. Nejvyšší správní soud takto revidoval po zásahu Ústavního soudu původní rozsudek, za který byla letos v březnu udělena anticena Velkého bratra pro největšího "úředního slídila". Nový verdikt, jímž NSS zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem i Odvolacího finančního ředitelství, je dočasně dostupný zde: https://www.nssoud.cz/modalni-obsah/rozhodovaci-cinnost/rozhodnuti-377542?cHash=dfc137de7dab7e95d439670efb75d1ab .

Postoj Nejvyššího správního soudu tak po nálezu Ústavního soudu doznal změn, v rozsudku se nyní uvádí: "Správce daně nebyl oprávněn záznamy od Policie ČR vyžadovat a použít je jako důkazní prostředek v daňovém řízení, jelikož nešlo o údaje nezbytné pro správu daní,".

Knihu jízd lze zpochybnit i bez její konfrontace se záznamy z policejních kamer. Využití záznamů se sice může jevit jako vhodné, avšak není podle Nejvyššího správního soudu nezbytné. Nejvyšší správní soud konstatoval, že: "Nezbytnost jakožto vyšší standard ochrany má zaručit, že do práv subjektů bude zasahováno, jen není-li tu jiná možnost, jak informace, které mohou býti osobními údaji, získat".

Finanční správa se tedy bude konkrétním případem zabývat znovu, přičemž  v dalším řízení bude na daňových orgánech, aby nárok stěžovatele na odpočet daně znovu posoudily a užívání stěžovatelova vozidla pro jeho ekonomickou činnost případně zpochybnily jiným způsobem. 

Cookies

Náš web používá cookies. Díky tomu vám můžeme nabídnout uživatelský zážitek více efektivní. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
Souhlas můžete odmítnout zde.